För att få en förskoleplats hos oss behöver ni maila oss på


forskolanframtiden@outlook.com


och begära en ansökningsblankett som vi vidarebefodrar till er som ni sedan skickar


tillbaka till oss per post .