Välkommen till Framtidens förskola


Förskolan är en privat enavdelningsförskola som öppnade augusti 2020  och ligger vackert beläget i ett villaområde i Almby för barn i åldrarna 1- 5 år med plats för max 25 barn.


Vårt mål med förskolan är att dagarna ska fyllas med glädje, trygghet, lek och undervisning och att barnen ska bli självständiga individer samt få en god självkänsla och tilltro till sin egen förmåga. Vi värnar om att vara ute mycket och att barnen får vistas i mindre grupper.


Vårt arbetssätt och inriktning består av de fyra F:en, som står för:

Familj, Fantasi, Forskande och Förhållningssätt. Du kan läsa mer om vad de fyra F:en står för under rubriken "inriktning".                                                                                                          


 Vi som kommer att driva förskolan heter

Catrin Slyth Svahn och Frida Hjelm.

Vi är båda utbildade förskollärare

med flera års erfarenhet av arbete i förskolan.Följ oss på instagram: framtidenforskola